Báo chí nói về chúng tôi

Các chuyên gia nói gì về Natto?

Sử dụng 2.000 FU Nattokinase sẽ làm gia tăng hoạt động của tiêu sợi huyết và các thông số chống đông máu từ 2 đến 8 giờ